FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानीय निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 16:52
मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ 08/14/2022 - 16:48
मुसिकोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ 08/14/2022 - 16:47
मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थीक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:46
मुसिकोट नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:46
मुसिकोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 16:45
मुसिकोट नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 16:34
मुसिकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 16:33
मुसिकोट नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 16:32
मुसिकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 16:32

Pages