FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Quotations(Procurements of office furniture for chief administrative building)

८०/८१ 05/17/2024 - 12:33

बोलपत्र स्वीकृती आशयको सूचना(दानसिन ददल्का सडक)

८०/८१ 03/21/2024 - 12:36 PDF icon Asaya Suchana padthok dangsing.pdf

Invitation for online Bids(padathok-dansing-dadalka)

८०/८१ 02/13/2024 - 10:45

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(दोभान राक्से लिलिङ्ग कृषि सडक)

८०/८१ 01/30/2024 - 20:27 PDF icon आशयको सूचना दोभान राक्से लिलिङ.pdf

Invitation for Bids(Procurement of Sanitary pad)

८०/८१ 01/25/2024 - 12:43

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(कोटकटेरी थामडाँडा सडक)

८०/८१ 01/18/2024 - 11:50

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(कृषि मेसिनरी)

८०/८१ 01/18/2024 - 11:50

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(भराह जलजले देउराली झेंदी सडक)

८०/८१ 01/18/2024 - 11:49

प्राविधिक प्रश्ताव स्वीकृत एवं आर्थिक प्रश्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/08/2024 - 10:55

Invitation for Bids (padhthok-dansing-dadalka-urleni-sadak stharunnati)

८०/८१ 01/08/2024 - 10:47

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(आँपचौर प्राविधिक शिक्षालय)

८०/८१ 01/05/2024 - 14:48

नदिजन्य पदार्थ विक्रिका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 12/27/2023 - 10:41

Invitation for Online Bids(Agricultural toos)

८०/८१ 12/14/2023 - 12:16 PDF icon 3-28.pdf

बोलपत्र स्वीकृतको आसयको सूंचना(वामीटक्सार पैयापाटा अर्लाङ्गकोट सडक)

८०/८१ 12/11/2023 - 17:36 PDF icon asaya arlangkot.pdf

Invitation for online Bids(steel parts)

८०/८१ 12/10/2023 - 10:15

बोलपत्र स्वीकृतीमको आशयको सूचना(महेन्द्र मा‍.वि. प्रशासकीय भवन निर्माण)

८०/८१ 11/28/2023 - 18:07

बोलपत्र स्वीकृतीमको आशयको सूचना(भञ्ज्याङ्ग निस्ती पौंदी अरेवा राक्से सडक)

८०/८१ 11/28/2023 - 18:06

बोलपत्र स्वीकृतीमको आशयको सूचना(कभर्ड हल निर्माण कार्य)

८०/८१ 11/28/2023 - 18:05

बोलपत्र स्वीकृतीमको आशयको सूचना(धरमपानी हलोगाडे डाँडाथोक बजार सडक स्तरोन्नती)

८०/८१ 11/28/2023 - 18:03

बोलपत्र स्वीकृतीको आसयको सूचना(भुवाचिदी कुर्घा मालिका बाटो स्तरोन्नती)

८०/८१ 11/24/2023 - 10:19

Invitation for Online Bids(sadak staronnati)

८०/८१ 11/21/2023 - 10:01

नगरगाथा सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 11/06/2023 - 20:10

सूचना (दोभान राक्से लिलिङ्ग कृषि सडक)

८०/८१ 11/06/2023 - 10:25

बोलपत्र स्वीकृतीको आसयको सूचना(तल्लाफाँट आँपचौर सडक)

८०/८१ 11/01/2023 - 10:19 PDF icon asaya suchana tallaphat.pdf

Invitation for Online Bids(dharampani-haligade sadak & Coverd hall)

८०/८१ 10/02/2023 - 12:45

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बाेलपत्र आह्वानकाे सुचना

८०/८१ 09/17/2023 - 22:17 PDF icon notice giti baluwa.pdf

invitation for online bids(Procurement, supply and delivery of medicine and surgical items)

८०/८१ 08/28/2023 - 09:19

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(कृषि औजार खरिद)

७९/८० 06/01/2023 - 07:53

Invitations for bids(bhanjyang hadikhola paudi sadak)

७९/८० 05/09/2023 - 11:04

Invitation for bids(sanitary pad)

७९/८० 03/26/2023 - 10:49

बोलपत्र आह्वा सम्बन्धी सूचना(ढुङ्गा, गिटी, बालुवा)

७९/८० 03/05/2023 - 10:57

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(स्वास्थ्य चौकी भवन वडा नं. ८)

७९/८० 01/30/2023 - 10:02 PDF icon asaya suchan healthpost.pdf

Invitation for Bids(Construction of covered hall)

७९/८० 01/20/2023 - 11:39

Invitation for Quotations(Construction of sivalaya mandir)

७९/८० 01/19/2023 - 16:26

Invitaiton for Online Bids(kharbang dhumi malika Road)

७९/८० 01/06/2023 - 11:43

राेजगार संयाेजक करारमा पदपपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

७९/८० 12/31/2022 - 07:57

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(भगलाम दजाकोट हलोगाडे ठुलापोखरा धारापानी फेदी सडक)

७९/८० 12/29/2022 - 16:03

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना(दोभान राक्से लिलिङ्ग कृषि सडक)

७९/८० 12/29/2022 - 16:02

Invitation for Bids(Sava hall)

७९/८० 12/29/2022 - 15:52

नदीजन्य पदार्थ विक्रिका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७९/८० 12/27/2022 - 16:55

Invitation for Bids(ward no.4 swasthya chauki bhaban & ward no. 8 swasthya chauki bhaban)

७९/८० 12/12/2022 - 11:11 PDF icon notice1.pdf

Invitation for Quotations

७९/८० 12/06/2022 - 20:27

नदीजन्य पदार्थ विक्रिका लागी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७९/८० 12/05/2022 - 13:01

बोलपत्र स्वीकृती आसयको सूचना(मैदान तोलादी झेदी मोबा स्तरोन्नती वडा नं ३))

७९/८० 12/04/2022 - 11:13 PDF icon Asaya Suchana Maidan Toladi (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृती आसयको सूचना(गौरस पाउखोला मोटरबाटो स्तरोन्नती कार्य, वडा नं ४))

७९/८० 11/26/2022 - 18:18 PDF icon Asaya Suchana Gaurasa.pdf

बोलपत्र स्वीकृती आसयको सूचना(प्रशासकीय भवन महेन्द्र आदर्श नमुना मा.वि.)

७९/८० 11/24/2022 - 20:47 PDF icon Asaya mahendra.pdf

Invitation for Bids(bhaglam dajakot sadak, dovan arewa liling sadak & aapchaur malika sada)

७९/८० 11/17/2022 - 13:17

Invitation for Quotations

७९/८० 11/16/2022 - 14:32 PDF icon received_1154933455141271.webp_.pdf

बोलपत्र स्वीकृती आसयको सूचना(भुवाचिदी कुर्घा मालिका स्वाँरा सडक स्तरोन्नती)

७९/८० 11/14/2022 - 11:00 PDF icon Bhuwachidi Kurga Malika Asaya.pdf

बोलपत्र स्वीकृती आसयको सूचना(वामी वामीमैदान अर्लाङ्गकोट ददल्का सडक स्तरोन्नती)

७९/८० 11/14/2022 - 10:58

बोलपत्र स्वीकृत आसयको सूचना(निशु्ल्क वितरणका लागि औषधी खरिद)

७९/८० 11/14/2022 - 10:56

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(ढुङ्गा, गिटी, बालुवा)

७९/८० 11/02/2022 - 12:53 PDF icon 2022-11-02_001.pdf

Invitaion for Bids(maidan toladi road, mahendra mabi)

७९/८० 11/02/2022 - 11:23

Invitation for Quotations(Construction of Compound wall, toilet & water tank )

७९/८० 11/01/2022 - 13:07 PDF icon Musikot Municipality-(6 Kartik 2079-Eng (1).pdf

Invitation for Bids(kurgha malika swara road)

७९/८० 09/28/2022 - 09:11 PDF icon road wamitaksar wami maidan.pdf

खु्ला बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९/८० 09/27/2022 - 18:11 PDF icon img-220927180911-001.pdf

Invitation for Bids(Procurement, supply and delivery of medicine and surgical items)

७९/८० 09/21/2022 - 10:42

कवाडी करको ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)

७९/८० 09/16/2022 - 11:23

कवाडी करको ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना

७९/८० 09/01/2022 - 07:08

Invitation for Bids(Sadak board)

७८/७९ 05/25/2022 - 11:34

Invitation for Sealed Quotation(Compound Wall nirman)

७८/७९ 04/19/2022 - 14:01

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

७८/७९ 04/08/2022 - 11:33

Invitaion for Bids(Procurement, Supply and delivery of TV and furniture products))

७९/८० 04/01/2022 - 12:10

Invitation for Bids(School Painting work & School Fencing work )

७९/८० 03/31/2022 - 12:12

Invitation for Bids(musikot durbar)

७९/८० 02/13/2022 - 13:44

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of agricultural Goods

७९/८० 02/11/2022 - 13:29

Invitation for Bids(mahendra secondary)

७९/८० 02/11/2022 - 13:26

Invitation for Bids(Wamicourt Purbadhar)

७९/८० 01/31/2022 - 12:52

Invitation for Sealed Quotation(Trail Bridge Program)

७९/८० 01/31/2022 - 12:49

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

७९/८० 01/31/2022 - 12:46

Invitation for Bids(Tallaphat aapchaur kharbang sadak)

७९/८० 01/31/2022 - 12:45

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वा सम्बन्धि सुचना

७९/८० 01/21/2022 - 15:14 PDF icon pratibedan201212022.pdf

Invitation for sealed quotation

७९/८० 01/03/2022 - 16:19

Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

७९/८० 01/03/2022 - 16:16

Invitation for Bids(Construction of Water supply works)

७९/८० 12/15/2021 - 21:13

Invitation for Bids(मालिका मन्दिर पूर्वाधार विकास याेजना)

७९/८० 11/14/2021 - 12:15

Invitation for Bids(वामीकोट पूर्वाधार विकास योजना)

७९/८० 11/14/2021 - 11:04

Invitation for Bids(नमुना मा.वि.पूर्वाधार विकाश याेजना)

७९/८० 11/14/2021 - 10:57

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

७९/८० 10/26/2021 - 13:38

बाेलपत्र सुचना

७९/८० 10/17/2021 - 11:03

Invitation for Bids(मुसिकोट दरबार)

७९/८० 09/28/2021 - 14:35

तल्लाफाँट आँपचौर खर्बाङ्ग सडक स्तरोन्नति(Invitation for Bids)

७९/८० 09/16/2021 - 11:12

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९/८० 08/04/2021 - 10:59

कृषि मेशिनरी खरिद

७७/७८ 05/23/2021 - 22:41 PDF icon suchana-krishi.pdf

आसयकाे सूचना(बहुउद्देशिय सभाहल)

७७/७८ 04/27/2021 - 15:21 PDF icon asaya sabhahall.pdf

शिल बन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना(स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम)

७७/७८ 04/27/2021 - 13:13

Invitation for Bids(Mahendra Aadarsa Secondary School)

७७/७८ 04/12/2021 - 10:02

Invitation for Bids(Musikot durbar)

७७/७८ 04/08/2021 - 12:44

Invitation for Bids(Malika mandir)

७७/७८ 04/08/2021 - 12:43

Invitation for Bids(ausadhi kharid)

७७/७८ 04/08/2021 - 12:42

Online Bids(बहुउद्देशीय सभाहल निर्माण)

७७/७८ 03/16/2021 - 13:51

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(वडा कार्यालय भवन निर्माण)

७७/७८ 03/08/2021 - 13:42

बोलपत्र स्वीकृतीकाे आशयकाे सूचना(ग्वादिकाचाैर कवर्डहल निर्माण)

७७/७८ 02/21/2021 - 11:31

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(मुसिकोट मा.वि.)

७७/७८ 02/16/2021 - 12:15

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना(थुमपार्क निर्माण योजना)

७७/७८ 02/07/2021 - 14:03

Online Bids(वामीटक्सार स्वास्थ्य चाैकी भवन)

७७/७८ 02/05/2021 - 12:02

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना(दुनाम मुसिकोट बडागाउँ खा.पा.योजना)

७७/७८ 02/04/2021 - 17:15

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(स्कुल भवन)

७७/७८ 02/01/2021 - 10:20

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना(त्रिभुवन मा.वि.)

७७/७८ 01/07/2021 - 16:06

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(कृषि मेसिनरी)

७७/७८ 01/07/2021 - 15:34

Online Bids Covered hall निर्माण योजना

७७/७८ 01/04/2021 - 14:24

Online Bids(वामीटक्सार स्मार्ट पार्क)

७७/७८ 12/24/2020 - 17:05

Online Bids थुमपार्क निर्माण योजना

७७/७८ 12/24/2020 - 13:59

औषधी खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७७/७८ 12/24/2020 - 13:57

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(खानेपानी संरचना निर्माण) Online Bids

७७/७८ 12/24/2020 - 13:54

बाेलपत्र स्वीकृतकाे आशयकाे सूचना(मन्टेपाटा प्रहरी चाैकी रोड)

७७/७८ 12/24/2020 - 13:51

सिलबन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना(ढुङ्गा, गिटी, वालुवा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना)

७७/७८ 12/17/2020 - 11:13

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना

७७/७८ 12/08/2020 - 10:40

Invitation for Bids

७७/७८ 11/09/2020 - 11:55

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(मुसिकेाट नगरपालिकाकाे प्रशासकीय भवन)

७६/७७ 06/28/2020 - 18:32

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना(कृषि सामाग्री खरिद)

७६/७७ 06/07/2020 - 12:37

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना(कृषि सामाग्री खरिद)

७६/७७ 06/07/2020 - 12:36

भ्याकुलाेडर सेवा भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 04/28/2020 - 17:44 PDF icon ska.pdf

सिलबन्दी बाेलपत्रकाे सूचना‌(प्लास्टिक टनेल,माैरीघार,सेनीटरी प्याड)

७६/७७ 04/22/2020 - 11:10

कृषी मेसिनरी सामान गरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 04/14/2020 - 14:23

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना

७६/७७ 01/21/2020 - 12:41

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(क्लव भवन तल्लाफाट)

७६/७७ 01/21/2020 - 11:32

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना(अाँपचाैर प्राविधिक कलेज)

७६/७७ 01/21/2020 - 11:27

सिलबन्धी दरबाउपत्रकाे सूचना(दुनदुरे देउराली खानेपानी)

७६/७७ 01/10/2020 - 15:52

सिलबन्धी दरभाउपत्रकाे सूचना(लुङ्रीवास अारूपाटा खानेपानी)

७६/७७ 01/10/2020 - 15:50

सिलबन्धी दरभाउपत्रकाे सूचना(वामी खानेपानी)

७६/७७ 01/10/2020 - 15:47

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना

७६/७७ 01/06/2020 - 13:01

बाेलपत्र सूचना

७६/७७ 12/30/2019 - 12:18

सिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानको सूचना

७६/७७ 12/01/2019 - 10:57

सिलबन्धी बाेलपत्रकाे सूचना

७५/७६ 11/24/2019 - 10:56

सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानकाे सूचना

७५/७६ 04/30/2019 - 16:36

सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानकाे सूचना

७५/७६ 04/28/2019 - 12:40 PDF icon Musikot Notice Paper.pdf

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाल्पाको अनुदान लागि प्रस्ताव अाह्वानको सूचना

७५/७६ 04/23/2019 - 15:14

बाेलपत्र अाह्वानको सूचना

७५/७६ 04/23/2019 - 14:51

मुसिकोट नगरपालिकाको जस्तापाता खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 03/28/2019 - 11:31

जस्तापाता खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको बारे सूचना

७५/७६ 01/22/2019 - 16:18

सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्रवानकाे तेस्राे पटक प्रकाशित सूचना

७५/७६ 09/04/2018 - 11:25

सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्रवानकाे दाेस्राे पटक प्रकाशित सूचना

७५/७६ 08/24/2018 - 11:48

सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानकाे सूचना

७५/७६ 08/01/2018 - 12:08