FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकोट नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 13:32 PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७९.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 13:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को निती तथा कार्यक्रम ७८/७९ 07/07/2022 - 08:38 PDF icon pdf.pdf
मुसिकोट नगपालिकाको स्थानीय बन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/10/2022 - 12:51 PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानीय बन ऐन २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 06/10/2022 - 12:44
मुसिकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७६ ७५/७६ 06/10/2022 - 12:39 PDF icon मुसिकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७६.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्वन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 06/10/2022 - 12:28 PDF icon मुसिकोट नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्वन्धि ऐन २०७५.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको ऐन २०७८ ७९/८० 01/12/2022 - 08:10 PDF icon final aarthik aain.pdf
मर्मत संभार सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/02/2021 - 11:27 PDF icon marmat.pdf
आ.व.२०७७/०७८ काे बजेट बक्तव्य ७७/७८ 06/25/2020 - 13:00 PDF icon बजेट भाषण-converted.pdf

Pages