FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे कृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन एेन,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 12:44 PDF icon 15.Agriculture Final.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ सेवा एेन,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 12:40 PDF icon 16.Health Yan.pdf
मुसिकाेट नगरपालिका न्यायिक सिमिति(कार्यविधि सम्बन्धी) एेन,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 12:36 PDF icon 17.Nyayik Samiti.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे सहकारी एेन,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 12:33 PDF icon 18.सहकारी ऐन २०७४.final_.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे विपद् व्यवस्थापन तथा राहत काेष सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 11/12/2018 - 15:53 PDF icon 19.Bipad Management.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे अार्थीक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 17:11 PDF icon 20.आर्थिक सहायता कार्यविधि.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 16:48 PDF icon 21.bajar Anugaman.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे अार्थीक कार्यविधि नियमीत तथा व्यवस्थीत गर्न बनेकाे कानुन,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 16:46 PDF icon 22. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानिय निर्माण व्यवसाय एेन,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 13:24 PDF icon 23 Nirman Byabasaya Act Final.pdf
एफ.एम.रेडियाे(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 13:21 PDF icon 24.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन).pdf

Pages