FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकाेट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 16:48 PDF icon 21.bajar Anugaman.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे अार्थीक कार्यविधि नियमीत तथा व्यवस्थीत गर्न बनेकाे कानुन,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 16:46 PDF icon 22. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानिय निर्माण व्यवसाय एेन,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 13:24 PDF icon 23 Nirman Byabasaya Act Final.pdf
एफ.एम.रेडियाे(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 10/23/2018 - 13:21 PDF icon 24.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन).pdf
स्थानिय तहकाे उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/11/2018 - 13:34 PDF icon 25.स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे कृषि कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 10/09/2018 - 16:49 PDF icon 26 Krisi Anudan Karyabidhi new 2074.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 10/09/2018 - 16:39 PDF icon 27 स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
मुसिकाेट नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी,२०७४ ७५/७६ 10/09/2018 - 16:35 PDF icon 28 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
मुसिकाेट नगरपालिका नगर स्वास्थ्य निति,२०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:37 PDF icon 29.nagar Health policy.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:32 PDF icon 30.Health karyabidhi edited.pdf

Pages