FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
चेतनाथ गिरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cngiri12345@gmail.com 9857083789
ढाल बहादुर जि.सी. जनस्वास्थ्य अधिकृत(अधिकृत सातौं) स्वास्थ्य शाखा प्रमुख dbgc328@gmail.com 9857061680
मुना ज्ञवाली अधिकृत छैठाैं(प्रशासन) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा munagyawali59@gmail.com 9847116637
प्रकाश नेपाली अधिकृत छै‌ठाैं(शिक्षा) शिक्षा तथा खेलकुद शाखा ed.musikot@gmail.com 9857088055
पुस्कर गाैतम जनस्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा सह–संयोजक health.musikot@gmail.com ९८४५६३५२८४
राजेन्द्र गाैतम इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख manakamanam@gmail.com 9849644573
समुन्द्र विक्रम रायमाझी सूचना तथा प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा ito.musikotmungulmi@gmail.com 9847101989
डिलाराम पाण्डे राेजगार संयाेजक रोजगार सेवा केन्द्र pandeydila046@gmail.com ९८४७१६३०२९
आयुष्मा घिमिरे कृषि अधिकृत कृषि शाखा ९८६७७३८७५८
विनय ज्ञवाली अधिकृत छैठाैं क्षयरोग मुक्त अभियान 9867232542
प्रकाश घिमिरे सूचना अधिकारी योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा prakashsilent44@gmail.com 9849637179
सुमन खरेल सहायक स्तर पाचाैं जिन्सी शाखा sumankharel0412@gmail.com ९८४५८१०१५७
महेन्द्र पन्थी ना.प.से.प्रा. पशु सेवा शाखा vtr.musikot@gmail.com 9857660160
प्रविन्द्र भट्टराई सव इन्जिनियर 9869624880
बालकृष्ण गाैतम लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा gautamgyanbk@gmail.com 9869107725
चिना रेग्मी सहायक स्तर पाचाैं वडा सचिव(वडा नं. ५) mn5gulmi@gmail.com 9862157519
प्रदिप पौडेल सहायक स्तर पाचाैं वडा सचिव(वडा नं. ७ र ८) mn7gulmi@gmail.com, mn8gulmi@gmail.com 9843105304
लेविस्का ज्ञवाली सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा leviska1234@gmail.com 9867419507
सन्ताेष राउत सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा santu.sansar@gmail.com 9857067719
विष्णु प्रसाद फुल्लेल एम.आइ‍.एस.अपरेटर पञ्जिकरण शाखा र १ नं. वडा कार्यालय phullelbishnu64@gmail.com 9847106264
टेक बहादुर खड्का प्रा.स.(कृषि) कृषि शाखा 9844847679
झंकर रोकाया प.स्वा.प्रा.(सहायकस्तर पाँचौं) पशु सेवा शाखा 9847278465
रोसन पाण्डेय प.स्वा.प्रा.(सहायकस्तर पाँचौं) पशु सेवा शाखा 9742399955
मनिषा राना मगर महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालिबालिका शाखा 9840166323
विनय बराली सहायक स्तर पाचाैं हे.अ.(घुम्ती स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम) 9863293026
मन्जित भुषाल सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र manjitbhusal9876@gmail.com 9867950424
झरना मरासिनी रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र jharanamarasini7@gmail.com 9869779364
सुभास सुनुवार सहायक स्तर चाैंथाे वडा सचिव ९ mn9gulmi@gmail.com 9857671681
विष्णु प्रसाद खरेल सहायक स्तर चाैंथाे प्रशासन yojana.musikot@gmail.com ९८५७०६४४१३
दाम बहादुर साेमै सहायक स्तर चाैंथाे वडा सचिव २ र ४ mn2gulmi@gmail.com, mn4gulmi@gmail.com 9847506880
तिलक राकसकोटी सहायक स्तर चाैंथाे वडा सचिव(वडा नं. ६ ) mn6gulmi@gmail.com 9841586136
हेमकला पाैडेल सहायक स्तर चाैंथाे वडा सचिव(वडा नं. १) mn01gulmi@gmail.com 9867233045
लक्ष्मण घिमिरे अमिन नापी शाखा 9857027508
‌ओम प्रकाश महतो अ.सव–इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9815720150
धनलक्ष्मी भट्टराई ना.प.स्वा.प्रा. वडा नं. ८ 9840493697

Pages