FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कासमु फाराम ८०/८१ 07/09/2024 - 12:37 PDF icon छैंठौं.pdf, PDF icon श्रेणि विहिन.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम ८०/८१ 06/10/2024 - 16:23 PDF icon कार्यसम्दादन फारम.pdf
एम.आई.एस. तथा फिल्ड सहायक छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ८०/८१ 04/07/2024 - 16:01 PDF icon c5597429-760e-4831-9d35-dd47639f53fcसेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
विषय विज्ञको आवेदन फाराम ८०/८१ 08/23/2023 - 10:33 उपलब्ध छैन
सेवाग्राही सन्तुष्टी फाराम ७९/८० 08/10/2023 - 17:17 उपलब्ध छैन
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ७९/८० 12/13/2022 - 12:48 PDF icon 2022-12-13_001.pdf
शिक्षकको आवेदन फाराम ७७/७८ 06/27/2021 - 22:04 उपलब्ध छैन
कक्षा ८ काे रजिष्ट्रेशन फर्म ७७/७८ 04/26/2021 - 10:24 PDF icon Reg Form 2077 कक्षाा ८.pdf
सुपरिवेक्षक र गणककाे कम्प्युटर सीप परिक्षणको प्रयोगात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम ७७/७८ 01/03/2021 - 15:22 PDF icon gadak.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ताकाे लागि दरखास्त फाराम ७७/७८ 11/27/2020 - 11:43 PDF icon aabedan form.pdf

Pages