FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको आर्थीक ऐन, २०७७ 08/16/2022 - 17:18
मुसिकोट नगरपालिका आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि, २०७७ 08/16/2022 - 17:17
मुसिकोट नगरपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ 08/16/2022 - 17:16
Heavy Equipment सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 08/16/2022 - 17:15
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ 08/16/2022 - 17:14
क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ 08/16/2022 - 17:13
नगर करार शिक्षक अनुदान तथा छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 14:03
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ 08/16/2022 - 14:02
श्रमिक तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 08/16/2022 - 14:01
साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 14:00

Pages