FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 16:25
बालविकास केन्द्रहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:24
मुसिकोट नगरपालिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा सर्त सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:17
मुसिकोट नगरपालिकाको करार शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:13
वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 15:24
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 15:23
स्थानीय तहको आर्थीक ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 15:22
नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ 08/14/2022 - 15:21
नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 15:20
नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 15:19

Pages