FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जग्गा लिजमा लिने दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 13:59
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 13:59
मुसिकोट नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ 08/16/2022 - 13:58
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ 08/16/2022 - 13:57
मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ 08/16/2022 - 13:55
मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०७६ 08/16/2022 - 13:54
मुसिकोट नगरपालिका नगर खेलकुल विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 13:53
मुसिकोट नगरपालिका मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 13:52
लेखा समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि, २०७६ 08/16/2022 - 13:52
बजार अनुगमन निर्देशिका (प्रथम संशोधन), २०७६ 08/16/2022 - 13:51

Pages