FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकोट नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ 08/14/2022 - 17:06
भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 17:05
मुसिकोट नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन, २०७४ 08/14/2022 - 17:04
मुसिकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 17:03
मुसिकोट नगरपालिका नगर स्वास्थ्य नीति, २०७४ 08/14/2022 - 17:02
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 17:01
मुसिकोट नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:59
मुसिकोट नगरपालिकाको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:55
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:54
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४ 08/14/2022 - 16:53

Pages