FAQs Complain Problems

सा.सु. नाम दर्ता(अशक्त अपाङ्ग/अति अशक्त अपाङ्ग)

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकता निवेदन
२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र
अपाङ्गता परिचयपत्र