FAQs Complain Problems

बसाइसराई दर्ता

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन कटेपछि दर्ता हुन आउने र बसाई सरेर जाँदाको बखत रु २०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. बसाई सराई भएर,
२. आएको प्रमाणपत्र,
३. सरेर जानेको हकमा सरी जाने,
४. ठाँउको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा,
५. सरी आउने परिवारको,
६. नागरिकता/जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र ।