FAQs Complain Problems

व्यवसाय नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन, सर्जिमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
कार्यालय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा वा नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकताकाे फाेटाे कपी