समाचार

तपार्इ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरूकाे कुनै कार्यबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै छु ?
20% (8 votes)
छैन ?
28% (11 votes)
सन्तुष्ट छु ?
38% (15 votes)
मैले नगरपालिकाबाट कुनै सेवा लिएकाे छैन ।
15% (6 votes)
Total votes: 40