FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकाेट नगरपालिकाकाे असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाइ उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड ,२०७६ ७६/७७ 04/03/2020 - 17:12 PDF icon FINAL KORONA UPDATE1.pdf
नगर प्रहरी कार्यविधि,२०७५ ७६/७७ 02/14/2020 - 13:48 PDF icon 37.नगर प्रहरी कार्यविधी २०७५.pdf
नगर प्रहरी एेन, २०७५ ७६/७७ 02/14/2020 - 13:46 PDF icon 36.नगर प्रहरी एेन २०७५.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७६ ७६/७७ 08/13/2019 - 14:23 PDF icon विनियोजन २०७६.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७६ ७६/७७ 08/13/2019 - 14:14 PDF icon मुसिकाट केा आर्थिक एेन २०७६ final.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 01/06/2019 - 19:31 PDF icon अार्थिक एेन २०७५.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको विनियाेजन ऐन २०७५ ७५/७६ 01/06/2019 - 19:27 PDF icon विनियोजन २०७५.pdf
नगर कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:34 PDF icon 1Nagarpalikako Karyasampadan Niyamawali (1).pdf
नगर कार्यपालिका(कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:33 PDF icon 2Nagarpalika Karyabivajan Niyemawali.pdf
विधालय शिक्षा सञ्चालन,व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेकाे नियमावली,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:29 PDF icon 3.MUSIKOT EDU REG 2074.pdf

Pages