FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 01/06/2019 - 19:31 PDF icon अार्थिक एेन २०७५.pdf
मुसिकोट नगरपालिकाको विनियाेजन ऐन २०७५ ७५/७६ 01/06/2019 - 19:27 PDF icon विनियोजन २०७५.pdf
नगर कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:34 PDF icon 1Nagarpalikako Karyasampadan Niyamawali (1).pdf
नगर कार्यपालिका(कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:33 PDF icon 2Nagarpalika Karyabivajan Niyemawali.pdf
विधालय शिक्षा सञ्चालन,व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेकाे नियमावली,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:29 PDF icon 3.MUSIKOT EDU REG 2074.pdf
नगर कार्यपालिकाकाे बैठक सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:24 PDF icon 4 नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नगरपालिकाकाे नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:15 PDF icon 5 नगर-सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूकाे अाचारसंहिता,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:09 PDF icon 6 Aachar Sahinta.pdf
स्थानीय तहकाे अार्थिक एेन,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:08 PDF icon 7 स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहकाे विनियाेजन एेन,२०७४ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:06 PDF icon 8 स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages